รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหอมทอง

กล้วยหอมทอง
  • รหัสสินค้า : 840706-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก

195/264 หมู่ที่ 6 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170

ติดต่อ : นางขนิษฐา จรูญศั

โทร : 075-411689, 075-411741

อีเมล: suratcdd@se-ed.net

วันที่แก้ไข : 1 ต.ค. 2546