รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผลไม้แปรรูป (ไวน์ผลไม้)

น้ำผลไม้แปรรูปที่นำมาใช้แปรรูป เช่น ฝรั่ง กระเจี๊ยบ มะตูม เป็นต้น(Coop)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสนตอ

86 หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ : อ.ยุพดี แย็มพราน

โทร : 01-2800322

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

วัตถุดิบ

น้ำผลไม้แปรรูป (ไวน์ผลไม้)

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสนตอ