รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมทอมือ

  • ขนาด : 120.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
1200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขี้เหล็ก

75/2 หมู่ที่ 9 บ้านขี้เหล็ก ตำบลหนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางพัฒนา นามรักษ

โทร : 043-545489

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านขี้เหล็ก