รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

ทอด้วยมือ (ขึ้นหูกและฟืมโดยกี่ธรรมดา)

  • ขนาด : 100.00 X 180.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :600.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลอัคคะคำ

ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 9 ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางแฉล้ม หรเพลิด

โทร : 01 9749579

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ผ้าห่มไหมพรม

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีตำบลอัคคะคำ