รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามกวน(มะขามคลุก)

มะขามกวน(มะขามคลุก)
  • รหัสสินค้า : 450804-A02
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามกวน(มะขามคลุก) ที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติ วิธีการผลิตใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลอัคคะคำ

ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 9 ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางแฉล้ม หรเพลิด

โทร : 01 9749579

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

มะขามกวน(มะขามคลุก)

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีตำบลอัคคะคำ