รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมวกกะเหรี่ยง

หมวกกะเหรี่ยง

ผลิตภัณฑ์หมวกกะเหรี่ยง มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบสานด้วยไม้ไผ่ทั้งใบ และแบบสานด้วยไม้ไผ่ผสมใบตองตึง(OTOP)

  • ขนาด : 40.00 X 0.00 X 24.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :400.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
220.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานหมวกกะเหรี่ยง

204 หมู่ 5 บ้านอุมโละเหนือ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

ติดต่อ : นายจันทร์แดง ดวงเ

โทร : 053 619144

วันที่แก้ไข : 12 มี.ค. 2547

วัตถุดิบ

หมวกกะเหรี่ยง