รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบเนย

กล้วยอบเนย
  • รหัสสินค้า : 580604-B01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ทำมาจากกล้วยน้ำว้าคุณภาพดี ทำเป็นแผ่น มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบล หมู่ 1 บ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110

ติดต่อ : นางศรีสุดา ทองพัน

โทร : 053 618088

วันที่แก้ไข : 10 พ.ค 2545

วัตถุดิบ

กล้วยอบเนย

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร