รายละเอียดสินค้าโอทอป

บั้งไฟสวยงาม

บั้งไฟสวยงาม

เป็นบั้งไฟสวยงามที่ผลิตขึ้นเพื่อการประกวด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำบั้งไฟสวยงาม

บ้านภูดิน ม.10 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายจำลอง จงจิตย์

โทร : 01-5742540

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

บั้งไฟสวยงาม