รายละเอียดสินค้าโอทอป

เกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน

เกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 451204-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นเกลือสินเธาว์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และผสมสารไอโอดีน สะอาดถูกหลักอนามัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
2.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทำเกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน

เลขที่ 42 หมู่ 6 บ้านยางคำ ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายบรรจง คำหมอน

โทร : 01-7397903

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 20 มิ.ย 2545

วัตถุดิบ

เกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน