รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อผือ

เสื่อผือ

เป็นเสื่อผือที่กลุ่มทอได้วันละ 100 –150 ผืน เนื่องจากทอได้เร็ว เพราะมีเส้นผือที่ใหญ่ ผืนละ 25-30 บาท

  • ขนาด : 100.00 X 150.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
33.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านงิ้ว

บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 บ้านงิ้ว ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางระเนียน สังกะ

โทร : 043-534376

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

เสื่อผือ

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกบ้านงิ้ว