รายละเอียดสินค้าโอทอป

เห็ดหูหนูในน้ำเชื่อม

เห็ดหูหนูในน้ำเชื่อม
  • รหัสสินค้า : 700118-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เห็ดหูหนูในน้ำเชื่อม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดราชบุรี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด

62/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ติดต่อ : นายปัญญา ตันตระกู

โทร : 081-1952495, 032-2263228

วันที่แก้ไข : 26 มิ.ย 2545

วัตถุดิบ

เห็ดหูหนูในน้ำเชื่อม

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด