รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบลายขิด

ผ้าสไบลายขิด

เป็นผ้าฝ้ายผสมโทเร ทอด้วยลายขิด สวยงาม …ลวดลายละเอียด ฝีมือประณีต

  • ขนาด : 40.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านป่ายาง

เลขที่ 35/1 หมู่ 9 บ้านป่ายาง ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางบุญสวน วินทะไ

โทร : 043-611852

อีเมล: cdd.roi-et@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ผ้าสไบลายขิด

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านป่ายาง