รายละเอียดสินค้าโอทอป

เตาประหยัด

เตาประหยัด

เป็นเตาที่ให้ความร้อนสูง ประหยัดเชื้อเพลิง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

บ้านนานวล หมู่ที่ 1 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายระยอง ถวิลไพร

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

เตาประหยัด

สินค้าโอทอป กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต