รายละเอียดสินค้าโอทอป

พรมเช็ดเท้า

พรมเช็ดเท้า

เย็บพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า มีความนุ่ม

  • ขนาด : 30.00 X 45.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพตำบลยางใหญ่

บ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายภิญโญ ชมภูบุต

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

พรมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพตำบลยางใหญ่