รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าสไบขิต

ผ้าสไบขิต

ผ้าสไบขิต ผลิตด้วยกี่พื้นบ้าน(ทอมือ)เป็นขิตเก็บ กับขิตยก.

  • ขนาด : 40.00 X 180.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพตำบลยางใหญ่

บ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายภิญโญ ชมภูบุต

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ผ้าสไบขิต

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพตำบลยางใหญ่