รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาร้าบอง

ปลาร้าบอง
ปลาร้าบอง
  • รหัสสินค้า : 450502-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาร้าบองผลิตจากปลาร้าสุกเสริมไอโอดีน(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

151 หมู่ 3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นางปราณี สุรภักดิ

โทร : 081-9542816

วันที่แก้ไข : 12 ก.พ. 2547

วัตถุดิบ

ปลาร้าบอง

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี