รายละเอียดสินค้าโอทอป

เนื้อแดดเดียว

เนื้อแดดเดียว
  • รหัสสินค้า : 450807-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นเนื้อแดดเดียวที่ผลิตจากเนื้อวัวแท้ รสชาดร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทำเนื้อแดดเดียว

บ้านโคกนางาม หมู่ 6 ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางทองไหล ศรีสิ

โทร : 043-567224

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

เนื้อแดดเดียว