รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าพื้นเมือง

ผ้าพื้นเมือง

เป็นผ้าพื้นเมืองย้อมด้วยสีธรรมชาติ(เปลือกไม้) มีหลายสี ฝีมือประณีตสวยงาม

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เลขที่ 35 บ้านเหล่าขุมมัน หมู่ 5 ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางอัมพร จันทร์ป

โทร : 043-579580

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ผ้าพื้นเมือง

สินค้าโอทอป กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต