รายละเอียดสินค้าโอทอป

หอมปลอดสารพิษ

หอมปลอดสารพิษ
  • รหัสสินค้า : 350307-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นต้นหอมสด ปลอดสารพิษ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยโสธร
15.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพปลูกหอมปลอดสารพิษ

เลขที่ 1 หมู่ที่ 14 บ้านนาประเสริฐ ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ติดต่อ : นายทองหอม สมภัก

โทร : 045-716522

อีเมล: cddyaso@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

หอมปลอดสารพิษ