รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราแช่ (ผลไม้รวม ลูกหว้า)

สุราแช่ผลไม้รวม ลูกหว้า ปริมาณสุทธิ์ 640 ลูกบาศก์เซนติเมตร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มออมทรัพย์บ้านสันติสุข

บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 13 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230

ติดต่อ : นายคำรณ ทนทอง

โทร : 044 579102, 01 2056266

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556

วัตถุดิบ

สุราแช่ (ผลไม้รวม ลูกหว้า)

สินค้าโอทอป กลุ่มออมทรัพย์บ้านสันติสุข