รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระด้ง

กระด้ง

กระด้งมีรูปทรงเป็นวงกลม ใช้สำหรับฝัดข้าวสารหรือใช้ประโยชน์อื่น

  • ขนาด : 70.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสาน

หมู่ที่ 1 บ้านไพล ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ติดต่อ : นายสงบ ดนเสมอ

โทร : 044-511438

อีเมล: cddsurin@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

กระด้ง

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสาน