รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราแช่สมุนไพรไทย

ผลิตภัณฑ์สุราแช่สมุนไพรไทย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองโดน

เลขที่ 63/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130

ติดต่อ : นางสระสิน เลิศประ

โทร : 08-1026-4063, 08-1790-3758

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556

วัตถุดิบ

สุราแช่สมุนไพรไทย

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองโดน