รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์สมุนไพร (กระชายดำ)

ผลิตภัณฑ์สุราแช่ ประเภทไวน์สมุนไพร (กระชายดำ)(Coop)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรภูเขียว

เลขที่ 86/1 หมู่ที่ 8 บ้านมูลกระบือ ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

ติดต่อ : คุณอริยะ ผานาค

โทร : 08-1424-6427

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

วัตถุดิบ

ไวน์สมุนไพร (กระชายดำ)

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์การเกษตรภูเขียว