รายละเอียดสินค้าโอทอป

แพพักชุดแพสัมผัสธรรมชาติ ชั้นครึ่ง

แพพักชุดแพสัมผัสธรรมชาติ ชั้นครึ่ง
  • รหัสสินค้า : 710404-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นแพสัมผัสธรรมชาติ ชั้นครึ่ง (แววมยุรา) เป็นแพโล่ง ขนาดกลาง มีห้องภายใน 1 ห้อง พร้อมเครื่องนอน ห้องน้ำภายใน ประกอบอาหารได้ พักรวมเป็นหมู่คณะไม่เกิน 15 ท่าน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกาญจนบุรี
2400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชมรมชาวเรือชาวแพอำเภอศรีสวัสดิ์

92 หมู่ 5 บ้านหม่องกระแทะ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 70250

ติดต่อ : นายทวี เตชะมนู

โทร : 0-1212-8484

อีเมล: Srisawat@thai.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

แพพักชุดแพสัมผัสธรรมชาติ ชั้นครึ่ง

สินค้าโอทอป ชมรมชาวเรือชาวแพอำเภอศรีสวัสดิ์