รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวน

กล้วยกวน
กล้วยกวน
  • รหัสสินค้า : 750213-A101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวนวณี

  • ขนาด : 10.00 X 13.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :180.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสงคราม
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ (วณีผลไม้กวน)

41/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

ติดต่อ : นางวณี สมิงนาวิน

โทร : 089-8372620 08-9689-9336, 0-3439-9336

วันที่แก้ไข : 31 ม.ค. 2548

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านปราโมทย์ (วณีผลไม้กวน)