รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์ขุนสัก

ไวน์ขุนสัก(OTOP)(Coop)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสนตอ

86 หมู่ที่ 8 ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ : อ.ยุพดี แย็มพราน

โทร : 01-2800322

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรแปรรูปผลผลิตการเกษตรแสนตอ