รายละเอียดสินค้าโอทอป

พริกกะเหรี่ยง

พริกกะเหรี่ยง
  • รหัสสินค้า : 580507-A102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

พริกกะเหรี่ยง(Coop)

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 16.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

1.กลุ่มสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด

55 หมู่ 1 บ้านแม่ปาง ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ : นายวินิจ กุศลศิริ

โทร : 053 619030

วันที่แก้ไข : 10 มี.ค. 2547

วัตถุดิบ

พริกกะเหรี่ยง

สินค้าโอทอป 1.กลุ่มสหกรณ์โครงการธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ปาง จำกัด