รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ
  • รหัสสินค้า : 950506-A03
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยฉาบ(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ

เลขที่ 59 หมู่ 5 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 95120

ติดต่อ : นางสมบูรณ์ ไสยศา

โทร : 073 271174

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2546

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านแซะ