รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระท้อนสามรส

กระท้อนสามรส
กระท้อนสามรส
  • รหัสสินค้า : 260308-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :400.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านโคกประเสริฐ

140 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณกาญจนา บุญมี

โทร : 0 6108 1024 , 0 3738 2146

วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

กระท้อนสามรส

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านโคกประเสริฐ