รายละเอียดสินค้าโอทอป

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมใบเตย

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมใบเตย
  • รหัสสินค้า : 260401-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :185.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
12.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพประกอบศาสน์พัฒนา

19 หมู่ 5 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : นางสาวกุหลาบ สมัน

โทร : 09 5164819

วันที่แก้ไข : 6 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมใบเตย

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพประกอบศาสน์พัฒนา