รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์กระชายดำ

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 30.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1295.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
380.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังรีไวน์เนอร์รี่

เลขที่ 143/2 หมู่ 12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นายศิลป์ชัย อ่อนอ

โทร : 09 4254561

โทรสาร : 037 36406

วันที่แก้ไข : 18 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัดวังรีไวน์เนอร์รี่