รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดดอกหญ้า

ไม้กวาดดอกหญ้า

  • ขนาด : 60.00 X 110.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)

156 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นายสมจิตร เขียวสา

โทร : 06 8494006

วันที่แก้ไข : 20 ก.ค 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มอุตสาหกรรมไม้กวาดไทยในครอบครัว (ตราเต่า)