รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมนางเล็ดหน้าหมูหยอง

ขนมนางเล็ดหน้าหมูหยอง
  • รหัสสินค้า : 451502-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมนางเล็ดหน้าหมูหยอง(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเดิ่น

1 หมู่ 3 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250

ติดต่อ : นางโชคสมพร หาญพละ

โทร : 0-4354-8579

วันที่แก้ไข : 17 ธ.ค. 2546

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเดิ่น