รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราแช่พื้นเมือง (อุ)

สุราแช่พื้นเมือง (อุ) ขนาดบรรจุ 3 ลิตร(OTOP)

  • ขนาด : 25.00 X 25.00 X 30.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :51000.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรทำนา

20 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสำพาน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อ : นายประเสริฐ วัฒนา

โทร : 036 413973

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรทำนา