รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราแช่พื้นเมือง (อุ)

สุราแช่พื้นเมือง (อุ) ขนาดบรรจุ 2 ลิตร(OTOP)

  • ขนาด : 21.00 X 21.00 X 29.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :31000.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
170.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรทำนา

20 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสำพาน ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ติดต่อ : นายประเสริฐ วัฒนา

โทร : 036 413973

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรทำนา