รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวเม่าทิพย์ตราลดา

ข้าวเม่าทิพย์ตราลดา
ข้าวเม่าทิพย์ตราลดา
  • รหัสสินค้า : 120403-A201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 8.00 X 12.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :150.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนนทบุรี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 12-2-01944-2-0005
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่

7 หมู่ 11 บ้านบางแพรกน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี

ติดต่อ : น.ส.ปาริดา ทองเอี่ยม

โทร : 086 9039487, 02 5951881

อีเมล: cdd_non@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 3 ส.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางรักใหญ่