รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาชงสมุนไพรตราบ้านสมุนไพร

ชาชงสมุนไพรตราบ้านสมุนไพร
ชาชงสมุนไพรตราบ้านสมุนไพร

ชาชงสมุนไพรตราบ้านสมุนไพร(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หจก. ลิมอินเตอร์เนชั่นแนล

17 รามคำแหง ซอย 1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ติดต่อ : นาย วิทยา อรุณศิร

โทร : 0 2314 5486, 0 2314 4911

โทรสาร : 0 2318 7367

วันที่แก้ไข : 18 ก.ย. 2546

สินค้าโอทอป หจก. ลิมอินเตอร์เนชั่นแนล