รายละเอียดสินค้าโอทอป

เค็มบักนัดแม่อารีย์

เค็มบักนัดแม่อารีย์
เค็มบักนัดแม่อารีย์
  • รหัสสินค้า : 340101-SA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เค็มบักนัดแม่อารีย์(OTOP)เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาสับปะรดมาแปรรูป

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านอารีย์เบเกอรี่

250-252 ถนนพโลรังฤทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ติดต่อ : คุณอารีย์ วีระกุล

โทร : 045 244967

วันที่แก้ไข : 18 พ.ค 2548

วัตถุดิบ

เค็มบักนัดแม่อารีย์

สินค้าโอทอป ร้านอารีย์เบเกอรี่