รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ

ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้

139/1 หมู่ 9 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

ติดต่อ : คุณสีนวล หมวกทอง

โทร : 055 450631, 08 1379 3247

วันที่แก้ไข : 24 ก.ย. 2546

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรน้ำใสใต้