รายละเอียดสินค้าโอทอป

ภาพนูนบนโลหะเทียม

ภาพนูนบนโลหะเทียม
ภาพนูนบนโลหะเทียม
ภาพนูนบนโลหะเทียม

  • ขนาด : 42.00 X 63.00 X 2.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1440.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 366/2547
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเทียม

100/72 หมู่ 5 บ้านยิ่งโอฬาร ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : ร.อ.วิเชียร ฐิติร

โทร : 087-9177-835, 08-1944-1476

อีเมล: Wanwarang11@hotmail.com, cdd2604@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะเทียม