รายละเอียดสินค้าโอทอป

โคมไฟ

โคมไฟ
โคมไฟ

  • ขนาด : 14.00 X 14.00 X 40.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1545.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 184/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่

62/1 หมู่ 3 บ้านนางรอง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณอนงค์ รุ่งอรุณ

โทร : 08 9784 2283

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2549

วัตถุดิบ

โคมไฟ

สินค้าโอทอป กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่