รายละเอียดสินค้าโอทอป

กังหันวิดน้ำ

กังหันวิดน้ำ
กังหันวิดน้ำ

  • ขนาด : 28.00 X 35.00 X 42.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :2545.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่

42/3 ม.9 ซอยวังยาว ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ติดต่อ : คุณบุญลือ สืบจากส

โทร : 08 1374 5470

วันที่แก้ไข : 24 ม.ค. 2549

วัตถุดิบ

กังหันวิดน้ำ

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปไม้ไผ่