รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบดองน้ำผึ้งใหญ่

กล้วยอบดองน้ำผึ้งใหญ่
  • รหัสสินค้า : 770405-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบดองน้ำผึ้งใหญ่(OTOP)

  • ขนาด : 15.00 X 15.00 X 21.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :2950.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
480.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

71 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

ติดต่อ : นายบุญชู ตุ้มผล

โทร : 032 556225 โทรสาร 032 556145

วันที่แก้ไข : 18 ก.ค 2548

วัตถุดิบ

กล้วยอบดองน้ำผึ้งใหญ่

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย