รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยอบดองน้ำผึ้งล็ก

กล้วยอบดองน้ำผึ้งล็ก
  • รหัสสินค้า : 770405-C101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยอบดองน้ำผึ้งล็ก

  • ขนาด : 12.00 X 12.00 X 16.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1960.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
270.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

71 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

ติดต่อ : นายบุญชู ตุ้มผล

โทร : 032 556225 โทรสาร 032 556145

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2548

วัตถุดิบ

กล้วยอบดองน้ำผึ้งล็ก

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย