รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(เล็ก)

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(เล็ก)
  • รหัสสินค้า : 770405-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(เล็ก)

  • ขนาด : 10.00 X 18.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :255.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

71 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

ติดต่อ : นายบุญชู ตุ้มผล

โทร : 032 556225 โทรสาร 032 556145

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(เล็ก)

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย