รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(ใหญ่)

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(ใหญ่)
  • รหัสสินค้า : 770405-C201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(ใหญ่)

  • ขนาด : 15.00 X 18.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :405.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย

71 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

ติดต่อ : นายบุญชู ตุ้มผล

โทร : 032 556225 โทรสาร 032 556145

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง(ใหญ่)

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย