รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกกล้วยไม้ช้างกระ(เล็ก)

ดอกกล้วยไม้ช้างกระ(เล็ก)

ดอกกล้วยไม้ช้างกระ(เล็ก)

  • ขนาด : 23.00 X 25.00 X 36.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1420.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางมลฤดี จงบรรจบ

โทร : 06 0486700 , 032 548116

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง