รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์ในกระถาง

ดอกไม้ประดิษฐ์ในกระถาง

ดอกไม้ประดิษฐ์ในกระถาง

  • ขนาด : 32.00 X 28.00 X 34.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :685.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางมลฤดี จงบรรจบ

โทร : 06 0486700 , 032 548116

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง