รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาสายไหม

น้ำพริกปลาสายไหม
  • รหัสสินค้า : 770407-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาสายไหม(OTOP)

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง

หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางมลฤดี จงบรรจบ

โทร : 06 0486700 , 032 548116

วันที่แก้ไข : 20 ม.ค. 2547

วัตถุดิบ

น้ำพริกปลาสายไหม

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง