รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ

กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ
กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ
กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ
  • รหัสสินค้า : 770703-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ (OTOP)

  • ขนาด : 9.00 X 6.00 X 25.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :160.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ

79 หมู่ 11 บ้านตอเกตุ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางอนงค์ แสงงาม

โทร : 089 0035702. 032 576149

วันที่แก้ไข : 3 ก.พ. 2548

วัตถุดิบ

กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินเหล็กไฟ